Zdobądź certyfikat EITCA Business Information

Monika Karaźniewicz  » Szkolenia e-learning

Certyfikacyjne Studium Informatyczne EITCA ogłosiło nabór na kierunek Informatyka Biznesowa (EITCA Business Information). Studium działa w ramach międzynarodowego programu szkoleniowo-certyfikacyjnego Instytutu EITCI w Brukseli.

Szkolenie dofinansowywane jest w 80 proc ze środków Unii Europejskiej. Rok nauki kosztuje jedynie 720 zł zamiast 3600 zł. Cały kurs odbywa się za pośrednictwem platformy edukacyjnej.
Uczestnicy szkolenia uzyskają dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, materiałów szkoleniowych oraz stałych konsultacji z wykładowcami. Egzamin końcowy odbędzie się drogą online. Absolwenci otrzymają Certyfikat Informatyczny EITCA-B Informatyka Biznesowa (EITCA-B Business IT Certificate), wydawany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT EITCI z siedzibą w Brukseli – w dwóch wersjach językowych – oryginał w języku angielskim i odpis po polsku. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci szkolenia zostaną dodani do bazy danych Europejskiej Zawodowej Platformy Informatyków ITPD (IT Profesionals Database). Korzystają z niej europejskie firmy specjalizujące się w rekrutacji kadr.

Studium trwa dwa semestry, w trakcie, których kursanci będą musieli zaliczyć dwanaście kursów, trwających łącznie 180 godzin. Każdy z kursów składa się z 10 godzin wykładów oraz 5 godzin ćwiczeń i laboratoriów.

Program szkoleniowy Studium EITCA prowadzony jest przez centrum szkoleniowe CompLearn przy współpracy z kadrą naukową Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji Politechniki Wrocławskiej (w tym z zespołem Laboratorium Kryptografii Kwantowej IF PWr.). CompSecur, w ramach, której działa CompLearn, współpracuje przy swoich projektach min. z firmami: Microsoft, IBM, Cisco, Symantec, Juniper Networks, Internet Security Systems, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell Networks, Red Hat, MySQL, dzięki czemu CompLearn posiada dostęp do szczegółów specyfikacji najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Źródło: http://www.informatyka-biznesowa.pl/

Komentarze i opinie »