Zaprojektuj szkolenie

Monika Karaźniewicz  » Szkolenia e-learning

Jutro rusza kolejna, czwarta już edycja legendarnego w środowisku e-learningowym kursu „Projektowanie i prowadzenie kursów online”.

Organizatorem kursu jest Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Szkolenie trwa trzy miesiące i zakończy się 19 lutego 2012 roku. Uczestnicy zapoznają się m.in. z różnymi narzędziami wspierającymi komunikację, strategiami prowadzenia zajęć online, a także nauczą się zaplanować kursy online wraz z ćwiczeniami. Dowiedzą się także, jak formułować cele zajęć, projektować konkretne ćwiczenia e-learningowe, motywować grupę czy moderować dyskusję. W szkoleniu duży nacisk położony jest na społeczną aktywność uczestników, która ma odzwierciedlać procesy zachodzące w tradycyjnej sali lekcyjnej.
Kurs składa się z dziesięciu modułów, trwających 60 godzin: Rozgrzewka – zapoznanie z platformą Moodle oraz z uczestnikami; Podstawy e-learningu; Refleksja; Projektowanie celów dydaktycznych; Prowadzenie ćwiczeń e-learningowych; Projektowanie zasobów; Motywacja; Praca grupowa; Moderowanie dyskusji; Rola prowadzącego.
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają certyfikat Centrum e-learningu krakowskiej AGH.

Źródło: http://www.cel.agh.edu.pl

Komentarze i opinie »