E-learning na uczelniach

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy

Po raz pierwszy w tym roku akademickim spotkają się przedstawiciele czterech warszawskich uczelni – Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, PWJSTK i SGGW w ramach środowiskowego seminarium naukowego „Postępy edukacji internetowej”

Spotkania odbywają się cyklicznie w każdy czwarty czwartek miesiąca. Patronat nad seminariami objęło Polskie Towarzystwo Naukowej Edukacji Internetowej (PTNEI).
Tematyka spotkań związana jest przede wszystkim z tematami: Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji; Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy kształcenia na odległość; Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet; Technologie informacyjne, multimedia i internet w edukacji; Otwarte zasoby edukacyjne, otwarty dostęp – nowa idea XXI wieku, E-nauczanie w kształceniu przez całe życie; Kształcenie kadr do e-edukacji; Laboratorium wirtualne; Web 2.0 w procesie powstawanie Edukacji 2.0 oraz inne aspekty elektronicznej edukacji i kształcenia na odległość.

W trakcie najbliższego spotkania wygłoszone zostaną dwa referaty: „ Społecznościowe techniki kształcenia na odległość” zaprezentuje Zbigniew Meger ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, a Ryszard Piramidowicz z Politechniki Warszawskiej przedstawi „System e-LAB-OKNO – zajęcia laboratoryjne w kształceniu na odległość”. Organizatorem Seminarium jest Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej.
Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania tematów wystąpień na kolejne spotkania.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ptnei.pl/

Spotkanie odbędzie się 24 listopada w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej o godz. 14.15 Wstęp na wykłady jest otwarty.

Źródło: http://www.ptnei.pl/

Komentarze i opinie »