Poszukiwany koordynator projektów e-learningowych

Monika Karaźniewicz  » Praca

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość

KOWEZiU wymaga od kandydatów m.in. co najmniej dwuletniego stażu w firmie prowadzącej kształcenie na odległość; doświadczenie w projektowaniu i organizowaniu nauki na odległość oraz tworzenia e-learningowych materiałów dydaktycznych; minimum sześciomiesięcznego doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – jako ekspert bądź osoba zarządzająca projektem. Dodatkowo kandydaci powinni wykazać się przynależnością do stowarzyszenia działającego na rzecz edukacji zdalnej, doświadczeniem w szkoleniu nauczycieli i prowadzeniu zajęć na odległość. Atutem przy aplikowaniu na to stanowisko będzie także doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz dorobek naukowy z zakresu e-learningu (autorstwo lub współautorstwo publikacji z tej tematyki).
Aplikację należy przesłać na adres: wmyka@koweziu.edu.pl.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: www.koweziu.edu.pl

Komentarze i opinie »