Podsumowanie programu „Mój@ Edukacja”

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy

W poniedziałek 9 stycznia w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się konferencja „Nowe technologie w praktyce szkolnej: Szkoła z klasą 2.0 i Mój@ Edukacja”, w trakcie, której zostanie podsumowany program „Mój@ Edukacja”.

Podczas spotkania omawiane będą kwestie związane z zastosowaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w szkołach – uczestnicy wraz z ekspertami podsumują zmiany w edukacji, które nastąpiły w minionym roku. Zastanowią się także, jak TIK może zmienić polską edukację, czy stwarza szansę na ciekawsze nauczanie i lepszą współpracę uczniów i nauczycieli. Jak powinna wyglądać Szkołą 2.0 za 5 lat, a jak lekcja 2.0? Przedstawione zostaną także problemy i rozwiązania związane z zarządzaniem szkołą 2.0.
Aleksandra Pezda dziennikarka „Gazety Wyborczej” autorka książki „Koniec epoki kredy” opowie o nowych technologiach w szkołach, natomiast Marcin Polak, redaktor Edunews.pl przedstawi wyniki sondażu przeprowadzonego w polskich szkołach na temat korzystania przez szkoły z technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną również zasoby, narzędzia i programy komputerowe, które można wykorzystywać w edukacji. Konferencję zakończy prezentacja przykładów dobrych praktyk i narzędzi, stworzonych przez uczniów i nauczycieli, którzy wzięli udział w konkursie „Mój@ Edukacja”. Laureatom konkursu zostaną uroczyście wręczone nagrody.
Konferencja skierowana jest głównie do dyrektorów oraz koordynatorów ze szkół biorących udział w programie Szkoła z klasą 2.0. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w konferencji zdecyduje kolejność zgłoszeń.  Szczegółowy program konferencji dostępny jest pod adresem: http://edustyle.pl/c/document_library/get_file?uuid=f909289a-d9d6-474e-8ec8-0f4874b07978&groupId=10157

Organizatorami konferencji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz „Gazeta Wyborcza”.

Źródło: www.edustyle.pl, www.nina.gov.pl

Komentarze i opinie »