All posts by dr Kamila Szymańska »

Dobry trener szkoleń zdalnych

Dobry trener szkoleń zdalnych

dr Kamila Szymańska Październik 3, 2015 0

Obecność trenera w szkoleniach e-learningowych generuje wartość dodaną zarówno dla uczestników, jak i dla organizatora kursu. Do najważniejszych zadań trenera należy bowiem wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii, udzielanie uczestnikom dodatkowych porad, motywowanie do dyskusji oraz systematyczne

Read More »
Gry szkoleniowe, czyli rywalizacja o wiedzę

Gry szkoleniowe, czyli rywalizacja o wiedzę

dr Kamila Szymańska Lipiec 3, 2014 0

Największą trudnością w przeprowadzeniu efektywnego szkolenia jest utrzymanie uwagi uczestników.

Read More »
E-learning w rozwoju zawodowym nauczycieli

E-learning w rozwoju zawodowym nauczycieli

dr Kamila Szymańska Czerwiec 29, 2014 0

W obliczu ciągłych zmian programów nauczania oraz rozwoju technologii wykorzystywanej w edukacji, rozwój zawodowy nauczycieli jest absolutnie konieczny.

Read More »
Unia Europejska inwestuje w szkolenia e-learningowe

Unia Europejska inwestuje w szkolenia e-learningowe

dr Kamila Szymańska Czerwiec 22, 2014 0

Przez długi czas e-learning był wykorzystywany w Polsce głównie przez uczelnie wyższe i traktowany jako uzupełniająca lub jedyna ścieżka kształcenia.

Read More »
Interaktywne warsztaty – kształcenie przez symulację

Interaktywne warsztaty – kształcenie przez symulację

dr Kamila Szymańska Czerwiec 8, 2014 0

Uczestnicy szkoleń tradycyjnych i e-learningowych często zarzucają ich organizatorom, że osoba prowadząca prezentuje głównie wiedzę teoretyczną albo zasady postępowania, które trudno przełożyć na praktykę biznesową.

Read More »
E-learning korporacyjny i akademicki okiem pracodawców

E-learning korporacyjny i akademicki okiem pracodawców

dr Kamila Szymańska Czerwiec 7, 2014 0

Rynek szkoleń i kształcenia w trybie e-learningu wciąż się rozwija. O jego rosnącym potencjale świadczy fakt, że prawie wszystkie wyższe uczelnie w Polsce włączają e-learning do swojej oferty edukacyjnej, a firmy przygotowujące multimedialne materiały

Read More »