Przetarg na platformę edukacyjną LMS

Monika Karaźniewicz  » Przetargi

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ogłosiła przetarg na uruchomienie platformy e-learningowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy edukacyjnej LMS do zarządzania szkoleniami e-learningowymi, a także portalu ekspertów i integracji całości z platformą LMS. Wykonawca ma także skonfigurować i uruchomić portal na zewnętrznym serwerze, zainstalować bazy danych i testy.

Platforma edukacyjna ma być uruchomiona w ramach projektu „Polityka społeczna na ZGSHiM wsparta kształceniem na odległość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Władze uczelni liczą, że platforma e-learningowa zwiększy liczbę absolwentów uczelni oraz będzie miała wpływ na polepszenie poziomu dydaktycznego kadry.

W przetargu mogą wziąć udział firmy, które zrealizowały już przynajmniej dwa podobne projekty. Dodatkowo uczelnia wymaga przeszkolenia pracowników oraz dwuletniego wsparcia technicznego.

Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2011. Oferty trzeba złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie uczelni w Zielonej Górze.

Szczegóły ofert dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.zwshifm.edu.pl

Źródło: ZWSHiFM

Komentarze i opinie »