Uczelnie online już wkrótce bez limitów

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Szkolenia e-learning

Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w sprawie e-learningu na wyższych uczelniach. Wystarczy podpis ministra edukacji, by uczelnie mogły kształcić przez internet praktycznie bez limitu.

Obecnie polskie uczelnie nie mogą formalnie kształcić zdalnie Zajęcia w systemie e-learning odbywają się w ramach stacjonarnych studiów dziennych lub zaocznych. Nowy projekt znosi dotychczasowe ograniczenia, według których jedynie 60 proc. zajęć w szkołach wyższych mogło się odbywać za pomocą platform e-learningowych, a 40 godzin dydaktycznych każdy student musiał spędzić na zajęciach tradycyjnych, organizowanych w szkole. Teraz limitów dydaktycznych nie będzie – poza zajęciami laboratoryjnymi, ćwiczeniami, warsztatami i zajęciami terenowymi. Studenci będą je musieli zaliczać w trybie stacjonarnym na terenie szkoły, tak jak dotychczas. Jednak w tym wypadku nie ma możliwości zorganizowania zajęć za pomocą technik zdalnych. Oczywiście obecności na uczelni będą wymagane także w trakcie sesji egzaminacyjnej, gdyż tylko w tym trybie będzie można przeprowadzać egzaminy semestralne. Eksperci uważają, że polskie uczelnie nie są jeszcze gotowe do przeprowadzania egzaminów drogą online. Wiąże się to nie tylko z dostosowaniem do różnych stref czasowych, ale także z dużymi nakładami finansowymi.  Zniesienie limitów zajęć dydaktycznych ma zwiększyć zainteresowanie studentów tą formą kształcenia i przyciągnąć ich do polskich szkół wyższych. Zmiany wprowadzone przez MEN ułatwią studiowanie przede wszystkim osobom pracującym, pobierającym naukę za granicą oraz umożliwią zdobycie wyższego wykształcenia osobom niepełnosprawnym, dla których dojazd na zajęcia  stanowił duże obciążenie. Dodatkowo za pomocą platform e-learningowych kształcenie na polskich uczelniach będą mogli podjąć także cudzoziemcy. Korzyści ze studiowania online jest dużo – poza wygodą dla studentów, którzy mogą pobierać naukę z dowolnie wybranego miejsca, zdalne kształcenie jest także dużo tańsze od tradycyjnego, na niektórych kierunkach różnice w opłatach za semestr nauki sięgają nawet 40 proc.
Dzięki nowemu rozporządzeniu MEN, dostęp do studiowania za pomocą platform e-learningowych uzyska zdecydowanie więcej osób. Zmiany w sposobie kształcenia popiera także Państwowa Komisja Akredytacyjna, która z uwagą przyglądała się, jak dotychczas sprawdzał się praktyce e-learning w szkołach wyższych.
Obecnie jedynie około 20 polskich uczelni udostępnia swoim studentom możliwość studiowania za pomocą e-learningu. W ponad 350 szkołach wyższych wciąż nie ma takiej możliwości kształcenia.
Zdalne studia oferują m.in.: Polski Uniwersytet Wirtualny, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Uniwersytet im. Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie – The Polish Open University.

Źródło: Rzeczpospolita

Komentarze i opinie »