E-learning na Uniwersytecie Opolskim

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Szkolenia e-learning

Blisko 9 milionów złotych zapłaci Uniwersytet Opolski za wdrożenie projektu e-learningowego.

Pieniądze przeznaczono głównie uruchomienie platformy e-learningowej, na zakup sprzętu informatycznego oraz doposażenia wydziałów w niezbędny sprzęt audiowizualny.
Dzięki platformie e-learningowej każdy student już od października zyska dostęp do swoich danych oraz planów zajęć. W budynkach opolskiej uczelni stanęły także bezpłatne info-kioski. Pojawiło się ich ponad 30 na różnych wydziałach, a także w uniwersyteckiej bibliotece. Część z nich dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych – posiadają między innymi dotykowe ekrany, które ułatwiają nawigację osobom z ograniczonym zakresem ruchowym.
Studenci korzystający z info-kiosków mają dostęp do wszystkich stron internetowych, a także do platformy e-learningowej oraz zasobów internetowych uczelni – Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) ii Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Dzięki temu rozwiązaniu studenci mają zyskać dużo szerszy dostęp do informacji związanych z uczelnią. Platforma e-learningowa ma także ułatwić komunikację studentów z kadrą dydaktyczną.
Uniwersytet Opolski chce także w najbliższym czasie prowadzić część zajęć online. Program jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla województwa opolskiego w ramach projektu „Inwestujemy w Twoją Przyszłość”.

W ramach tego projektu w czerwcu na Uniwersytecie Opolskim udostępniono platformę wideo, na której umieszczane są dydaktyczne materiały audiowizualne, a także filmy z konferencji naukowych i związane z wydarzeniami na uczelni. Materiały wideo na platformie mogą także zamieszczać uczelniane koła naukowe. Platforma wideo dostępna jest pod adresem: https://video.uni.opole.pl/

Źródło: Uniwersytet Opolski

Komentarze i opinie »