Konferencja o e-edukacji

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy, Szkolenia e-learning

Już po raz ósmy odbędzie się konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”. Tym razem uczestnicy konferencji spotkają się 17 listopada 2011 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim dla nauczycieli akademickich, środowisk biznesowych i organizacji zainteresowanych rozwojem e-learningu w Polsce. Do tej pory w trakcie corocznych spotkań skupiano się przede wszystkim na podstawach metodycznych i organizacyjnych e-learningu, tworzeniu wirtualnych uczelni, jakości nauczania przez internet, tworzeniu się społeczeństwa informacyjnego. Poruszano także kwestie związane z wykorzystaniem technologii Web 2.0. i związanych z tym konsekwencji społecznych.
W tym roku organizatorzy chcą się bliżej przyjrzeć rozwojowi e-learningowi w Polsce i na świecie oraz zagrożeniom związanym z cyberprzestrzenią.
Tematy przewodnie tegorocznej konferencji: nowe uwarunkowania dla szkolnictwa wyższego; edukacja wobec zagrożenia wykluczeniem cyfrowym; światowe trendy w rozwoju e-learningu; internet społecznościowy, a edukacja; metody i środki dydaktyczne służące e-edukacji; projekty, studia przypadków, dobre praktyki.
Organizatorem konferencji jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.
Zgłoszenia propozycji referatów przyjmowane są do 10 października. Karta zgłoszeniowa dostępna jest pod adresem: http://www.e-edukacja.net/index.php?konferencja=8&page=zgloszenia

Na stronach www.e-edukacja.net dostępna jest monografia „Koncepcje i praktyka e-edukacji”. Publikacja ta nawiązuje do referatów wygłoszonych w trakcie VII Konferencji. Znajduje się w niej 19 artykułów naukowych na temat e-learningu. Całość została podzielona na trzy części: „E-learning w szkole wyższej”, „Przedsięwzięcia edukacyjne” oraz „Metodyka i narzędzia e-edukacji”. Opracowania obejmują trzy perspektywy – systemową, uczelnianą oraz konkretnych przedsięwzięć edukacyjnych. Monografię uzupełniają analizy dotyczące metod i form e-learningu.

Źródło: e-edukacja.net

Komentarze i opinie »