Szkoły na Dolnym Śląsku otrzymają platformę e-learningową.

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Szkolenia e-learning, Technologie

Mini portale edukacyjne w każdej szkole, wymiana doświadczeń z innymi szkołami, kółka zainteresowań online – to tylko niektóre możliwości, które dostępne będą dla uczniów dzięki Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej. A ta już wkrótce stanie się dostępna dla ponad 100 tys. osób.

Regionalna platforma e-learningowa, to kolejny etap pionierskiego projektu „Dolnośląska e-szkoła”, który działa na terenie województwa od 2007 roku. Szkoły już otrzymały tablice interaktywne, dostęp do bezprzewodowej sieci, sprzęt komputerowy, a także mobilne pracownie komputerowe. W styczniu otworzono także Multicentrum, w którym uczniowie mają dostęp do nowoczesnych urządzeń z różnych dziedzin nauki. Każda szkoła została także wyposażona w nowoczesną pracownię przyrodniczą.
Teraz uczniowie z ponad 250 szkół zyskają nie tylko dostęp do zasobów dydaktycznych swoich szkół, ale będą mogli wymieniać się wiedzą i doświadczeniem z kolegami z innych miejscowości, a nawet realizować wspólne projekty edukacyjne. Część zajęć będzie dostępna online. W internecie będzie można także na bieżąco śledzić postępy nad kolejnymi projektami realizowanymi przez szkoły. Platforma e-learningowa ma ułatwić wymianę informacji, materiałów edukacyjnych i doświadczeń między różnymi placówkami biorącymi udział w programie.
Dostęp do platformy e-learningowej zyskają zarówno nauczyciele i uczniowie, jak i rodzice.
Platforma powstaje w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie oświaty”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych na różnych obszarach i równy dostęp do wiedzy dla uczniów. Każda szkoła ma   swojego tutora (opiekuna kierującego pracą ucznia), który ma wspomagać indywidualne zdolności podopiecznych.
Dolnośląski Urząd Marszałkowski, który odpowiada za projekt chce, by szkoły stały się ośrodkami lokalnego rozwoju. Mają także pełnić rolę centrum doskonalenia i szerzyć wiedzę na temat nowoczesnych technologii w edukacji.
Do programu „Dolnośląska e-szkoła”przystępuje coraz więcej placówek – docelowo  ma objąć wszystkie szkoły w województwie. Cały projekt ma kosztować 9 mln euro.

Znany jest już wykonawca Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej. Przetarg wygrało konsorcjum firm, którego liderem jest Comerch SA. W pierwszym etapie Comerch dostarczy platformę e-learningową Frontier dla 100 tys. użytkowników. W kolejnym etapie dostarczony zostanie system rejestracji ocen i obecności uczniów dla 2300 szkół. Wartość zamówienia to ponad 4,8 mln zł.  Projekt regionalnej platformy edukacyjnej jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dolny Śląsk jest pierwszym województwem w Polsce, który wprowadza na tak dużą skalę technologie informatyczne i e-edukację. Projekt jest także innowacyjny na skalę europejską, jedynie w Anglii i krajach skandynawskich istnieją podobne rozwiązania.

Źródło: Dolnośląski Urząd Marszałkowski, Comerch

Komentarze i opinie »