Wirtualne lekcje z Polskiej Stacji Polarnej

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Szkolenia e-learning, Technologie

Projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience” wchodzi w nowy etap. Już wkrótce rozpocznie się wybór szkół, które wezmą w nim udział.

W Eduscience weźmie w nim udział 250 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zostaną wybrane w losowaniu. Nabór rozpocznie się w pierwszym kwartale 2012 roku. Szkoły zostaną wybrane ze wszystkich województw, a warunkiem wzięcia udziału w naborze, jest posiadanie przez szkoły szybkiego łącza internetowego. Placówki, które zakwalifikują się do projektu otrzymają tablice interaktywne, rzutniki oraz dostęp do platformy e-learningowej.
Uczniowie zyskają możliwość spotkań z naukowcami, tak na żywo, jak i za pośrednictwem transmisji internetowych m.in. z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, stacji i statków badawczych, laboratoriów badawczych i obserwatoriów PAN. Powstanie kilkaset lekcji z matematyki, przyrody, fizyki i geografii.  Uczniowie będą brali także udział w piknikach naukowych i festiwalach, które będą organizowane w mniejszych miastach. Dodatkowo na uczniów czekają wycieczki do różnych placówek naukowych.

W tej chwili naukowcy i dydaktycy kończą pracę nad platformą e-learningową, programem nauczania i konspektami lekcji. Lekcje przygotowywane są we współpracy z nauczycielami i pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Planet GEOPLANET, czyli Instytutu Geofizyki, Instytutu Nauk Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Jeśli program Eduscience zatwierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej, w przyszłym roku szkolnym będzie on mógł być wdrażany w innych polskich placówkach szkolnych.
Eduscience ma zainteresować uczniów przedmiotami ścisłymi, a w także zachęcić ich do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, matematyczno-przyrodniczych i biotechnologicznych. Dzięki wspólnej pracy uczniowie mają także zyskać umiejętność pracy w grupie. Naukowcy liczą także, że dzięki temu projektowi uda się zaszczepić dzieciom ciekawość świata. Jak podkreślają twórcy Eduscience, projekt ma podnieść bardzo niski poziom przedmiotów ścisłych w Polsce. Co ważne, zajęcia będą innowacyjne i interaktywne, a autorzy programu liczą, że spotkają się one z zainteresowaniem młodzieży. Ważnym elementem projektu ma być także nauka matematyki, ale nie przez zwykłe rozwiązywanie działań matematycznych. Naukowcy chcą pokazać młodym ludziom, że matematyka jest niezbędna w życiu codziennym, pokazywać to będą między innymi na przykładach z przyrody i innych dziedzin nauki.
Jak podaje PAP, brytyjski psycholog Colin Rose z firmy Accelerated Learning podkreślał, że twórcom Eduscience zależy na tym, by obudzić w uczniach ciekawość świata, by nauczyli się przeprowadzać eksperymenty i pracować w grupie. Projekt ma im również pomóc zrozumieć, jakie techniki i metody najlepiej pomagają im w nauce, a jakie są nieskuteczne. „Przeciętny nauczyciel zadaje w szkole 40 pytań dziennie, a uczeń w ciągu miesiąca – tylko jedno. Mamy nadzieję, że po zakończeniu projektu będzie to sytuacja odwrotna” – powiedział Rose.

Eduscience będzie realizowany do listopada 2014 roku. Po zakończeniu projektu wyniki staną się dostępne dla wszystkich szkół w Polsce. Projekt realizuje Instytut Geofizyki PAN, spółka Edukacja Pro Futuro oraz firmy Accelerated Learning i American Systems.
Eduscience” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet projektu to niemal 24 mln zł.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie: http://www.eduscience.pl/

Źródło: PAP

Komentarze i opinie »