E-learning Trends II – E-learning w biznesie

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy, Szkolenia e-learning

13 października odbyła się w Warszawie druga edycja konferencji „E-learning Trends”. Jesienne spotkanie poświęcono wykorzystywaniu e-learningu w biznesie.

Eksperci zajmujący się rynkiem e-learningowym spotkali się w tym roku już po raz drugi. W trakcie pierwszej konferencji, która odbyła się w kwietniu tego roku, skupiono się przede wszystkim na rynku e-edukacji w Polsce i na świecie. Przypatrywano się potrzebom i oczekiwaniom osób korzystających z tej metody kształcenia. Sporo uwagi poświęcono także problemom technicznym, które utrudniają dostęp do e-edukacji dla potencjalnych użytkowników oraz możliwym rozwiązaniom i dostosowywaniem systemów e-learningowych do potrzeb i oczekiwań kursantów.

Październikowe spotkanie ukierunkowane było na wykorzystywanie szkoleń online w biznesie, szczególnie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. W Polsce wciąż brak jest szczegółowych danych dotyczących wielkości rynku e-learningu. Metodę szkoleń online wykorzystują głównie korporacje posiadające duże zespoły pracowników, często rozsianych w różnych częściach kraju. Dla tych szybko rozwijających się firm szczególnie ważna w e-learningu jest niezależność czasu i miejsca odbywanych kursów.
Uczestnicy konferencji skupili się przede wszystkim na możliwościach rozwoju e-szkoleń w średnich firmach. Sporo miejsca poświęcono także rozwiązaniom szkoleniowym dla różnych grup pracowników, szczególnie dla szkoleń w trybie ciągłym, niezbędnym w przypadku szybko zmieniających się produktów, wersji programów i rzeczywistości gospodarczej oraz prawnej, co wymusza stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Kolejne zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyły przygotowania szybkich i dobrych szkoleń e-learningowych; wykorzystywania przez firmy i pracowników szkoleń online; zastanawiano się czy istnieją jakieś blokady w wykorzystaniu e-learningu do zdobywania wiedzy o produktach; czy rapid e-learning przyjmie się na naszym rynku, szczególnie w przypadku szkoleń dużych zespołów sprzedających produkty; jak umiejętnie połączyć różne formy podnoszenia kwalifikacji oraz czy zwrot z inwestycji w przypadku wykorzystania e-learningu jest duży?

Popularność e-learningu w biznesie wciąż wzrasta. Obecnie jest to druga, co do popularności metoda szkolenia pracowników. Na pierwszym miejscu wciąż pozostaje szkolenie z trenerem. Wartość rynku e-learningowego na świecie w 2010 roku według szacunków wynosiła 50 miliardów euro. Ten sposób nauki wykorzystywany jest przede wszystkim w dużych firmach jak i na wyższych uczelniach. Tylko w zeszłym roku w korporacjach budżety na ten cel wzrosły o 30 proc, w porównaniu z rokiem 2009. Paradoksalnie do wzrostu zainteresowania e-learningiem przyczynił się światowy kryzys ekonomiczny – nauka online jest dużo bardziej atrakcyjna cenowo od tradycyjnych kursów, dodatkowo kursy online często nie są ograniczone liczbą uczestniczących w nich osób. Rozwój szerokopasmowego internetu i nowoczesnych technik multimedialnych sprawia, że coraz więcej osób ma dostęp do interaktywnych form nauki, także dzięki coraz bardziej rozbudowanym telefonom komórkowym.
Eksperci szacują, że rok 2011 będzie przełomowym, jeśli chodzi o rozwój e-edukacji w naszym kraju. Sprzyjają temu nie tylko nowe regulacje prawne, które określiły dostęp do e-edukacji na wyższych uczelniach, ale także dofinansowania z Unii Europejskiej, dzięki której powstaje coraz więcej platform e-learningowych w szkołach i samorządach.
Unia Europejska stara się wyrównać dostęp do nowoczesnych form kształcenia. Obecnie efektywność kształcenia w Europie kształtuje się na poziomie 15-20 proc., natomiast w Polsce wskaźnik ten wynosi zaledwie 4,5 proc.

Źródło: e-learningtrends.pl

Komentarze i opinie »