E-edukacja w Garwolinie

Monika Karaźniewicz  » Przetargi

Urząd Gminy Garwolin ogłosił przetarg na zakup sprzętu multimedialnego, który zostanie przekazany gminnym szkołom. Zamawiany sprzęt ma być wykorzystany przy realizacji projektu „Szybkie czytanie oraz e-learning – kwantowy skok w rozwoju ucznia”, który jest właśnie realizowany przez gminę.

Zwycięzca przetargu ma dostarczyć do Urzędu Gminy w Garwolinie osiem laptopów, osiem rzutników multimedialnych, osiem ekranów projekcyjnych z uchwytami oraz osiem mikroskopów. Urząd Gminy w Garwolinie nie wymaga wpłaty wadium. Osoby przystępujące do przetargu muszą wykazać, że w ciągu minimum trzech lat wykonywali już dostawę podobnych urządzeń o wartości i wielkości, które są przedmiotem tego przetargu. Oferent musi dołączyć także dokumenty potwierdzające wykonanie usług i dostaw zamawianego sprzętu.
Projekt realizowany jest w ramach  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oferty można składać do 31 października 2011 roku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.garwolin-gmina.pl,

Źródło: Urząd Gminy Garwolin

Komentarze i opinie »