E-learning wyzwaniem dla bibliotek

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy

Promocja e-learningu, jako nowoczesnej formy nauczania-uczenia się bibliotekarzy w epoce społeczeństwa informacyjnego była głównym tematem ogólnopolskiej, trzeciej już edycji konferencji „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”, która odbyła się przed kilkoma dniami w Częstochowie.

W tym roku, w trakcie dwudniowego sympozjum uczestnicy mogli zapoznać się z platformą e-learningową, a także z podstawowymi zasadami nauki online w tym tworzenia kursów e-learningowych, oraz zarządzania platformą do zdalnego nauczania. Przedstawiono także przykłady kursów e-learningowych dla bibliotekarzy oraz wykorzystanie Web 2.0 w bibliotekach.
Platformy zdalnego nauczania mają wzbogacić ofertę bibliotek oraz dostosować je do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Coroczna konferencja cieszy się ogromna popularnością wśród bibliotekarzy. W czasie zeszłorocznego sympozjum, które odbyło się w Warszawie jego uczestnicy zapoznawali się głównie z możliwościami zdalnego kształcenia oraz podstawowym oprogramowaniem i rodzajami kursów.
Tegorocznej konferencji towarzyszyły warsztaty komputerowe. W trakcie zajęć praktycznych, które podzielone zostały na trzy poziomy zaawansowania uczestnicy szkolenia w zależności od stopnia wiedzy i posiadanych umiejętności mogli zapoznać się podstawowymi zasadami działania platformy Moodle i zasadami tworzenia kursów online, zarządzania kursami i korzystania z narzędzi do e-szkoleń. Dla osób najbardziej zaawansowanych przygotowano zajęcia z instalacji platformy e-learningowej na serwerze oraz jej administrowaniem.
Konferencja była adresowana do bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, akademickich, pracowników dydaktycznych uczelni kształcących przede wszystkim w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pracowników naukowych związanych z bibliotekoznawstwem, nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia, metodyków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką e-learningu. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 95 osób z całej Polski.

Konferencję zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Częstochowie oraz Agencja SUKURS. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Źródło: wimbp.rzeszow.pl

Komentarze i opinie »