Słupski magistrat stawia na e-edukację

Monika Karaźniewicz  » Szkolenia e-learning, Technologie

Wprowadzenie dzienników elektronicznych w słupskich szkołach, budowa multimedialnego portalu edukacyjnego oraz platformy e-learningowej przewiduje wdrażany właśnie projekt „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”.

600 laptopów już trafiło do słupskich szkół. Zakupił je Urząd Miejski. Mają być one wykorzystane do obsługi dzienników elektronicznych, które mają zastąpić tradycyjne, papierowe dzienniki lekcyjne.
W ramach projektu poza zakupem laptopów zrealizowane zostanie wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych, budowa sieci bezprzewodowych w szkołach, które zostały objęte projektem, zakup i wdrożenie techniczne portalów: edukacyjnego, konsultacji społecznych, intranetowego, platformy e-learningowej, a także zakup usługi i sprzętu do transmisji sesji Rady Miejskiej oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników. Dzięki tym rozwiązaniom ma będzie łatwiejsza komunikacja między rodzicami i szkołą, a także szybsza wymiana informacji między jednostkami samorządowymi i mieszkańcami miasta. Dodatkowo sesje słupskiego magistratu będzie można oglądać w internecie.
Platforma e-learningowa ma także służyć do przeprowadzania szkoleń online, tak dla nauczycieli i samorządowców, jak i w przyszłości uczniów.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3,3 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego blisko 2,5 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 2.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt został przygotowany przez Wydział Rozwoju Miasta pod nadzorem Wydziału Informatycznego, oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Źródło: Urząd Miasta Słupsk

Komentarze i opinie »