Rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Dostępu do Wiedzy Open Accsess Week 2011

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Konferencje i imprezy, Szkolenia e-learning

Open Accsess Week organizowany jest już po raz piąty. To międzynarodowe święto otwartej nauki, w trakcie, którego instytucje naukowe i badawcze promują darmowy i otwarty dostęp do e-zasobów. Tegoroczny Tydzień Dostępu do Wiedzy potrwa od 24 do 30 października.

Ruch Open Access od lat promuje ideę nieodpłatnego i natychmiastowego udostępniania w internecie artykułów naukowych, w tym także tych recenzowanych oraz wyników badań. Dziś dostęp do zasobów naukowych jest niejednokrotnie możliwy dopiero po wielu latach, w dodatku bywa kosztowny i ograniczony dla konkretnych środowisk naukowych.
Główny organizator Tygodnia Dostępu jest Koalicja Otwartej Edukacji*. Przygotowała ona szereg wykładów i kursów e-learningowych. We wszystkich można uczestniczyć bezpłatnie, czasem wymagane jest jedynie pobranie zaproszenia ze strony organizatora.
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu i Centrum e-learningowe AGH oraz we współpracy z międzynarodową organizacją EIFL przygotowało bezpłatny i otwarty kurs e-learningowy Open Access – Dostępna Nauka. Dostęp do kursu możliwy jest od wczoraj. Udostępniony został na licencji CC BY-SA. (Szczegółowe informacje dotyczące kursu dostępne są na naszej stronie).
Uniwersytet Mikołaja Kopernika udostępni kurs e-learningowy dla bibliotekarzy „Prawo autorskie dla bibliotekarzy”. Przepisy dotyczące prawa autorskiego przetłumaczyli i dostosowali do polskiego prawodawstwa studenci prawa UMK. Kurs został stworzony przez EIFL oraz The Berkman Centre for Internet and Society.
Stowarzyszenie EBIB przygotowało specjalny numer biuletynu EBIB „Otwarta Nauka i Edukacja”, który w całości został poświęcony Open Access. W numerze znajduje się m.in. ciekawy artykuł o Centrum e-learningu krakowskiej AGH. W ramach Centrum e-learningu działa pierwsze w Polsce uczelniane repezytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Open AGH wzorowane jest na słynnym MIT Open CourseWare.
Poza tym liczne instytucje naukowe i uczelnie wyższe przygotowały seminaria. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych – organizuje seminarium Open Access dla pracowników Akademii Medycznej w Poznaniu;
25 października Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej rozpoczyna dwudniowe seminarium „Open Access kluczem do przejrzystości w nauce”;
27 października Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota w Warszawie filia: Przystanek Książka oraz filia: XI Czytelnia Naukowa organizują spotkanie dla licealistów “Open Access Week: Otwórz się na wiedzę”;
28 października – Centrum Otwartej Nauki ICM UW zaprasza na seminarium pt. “Open Access i cyfrowe kompetencje w warsztacie humanisty“, które odbędzie się o godzinie 16.30 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW (Campus Główny UW przy Krakowskim Przedmieściu). W trakcie seminarium zostaną przedstawione główne założenia idei Open Access, która umożliwia naukowcom czerpanie w pełni z możliwości, które pojawiły się dla nich wraz z rewolucją cyfrową, a także wspiera nowoczesne narzędzia prowadzenia kwerend i badań naukowych, głównie z wykorzystaniem metod nauki 2.0, ale także tych bardziej tradycyjnych;
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje spotkanie na temat Open Access; Biblioteka Pedagogiczna WOM w Gorzowie  przygotowała warsztaty dla studentów PWSZ oraz warsztaty dla bibliotekarzy; Poza tym seminaria dla studentów zorganizowała Politechnika Gdańska; Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi przygotowało panel dyskusyjny „Open Access – doświadczenia łódzkie”.
AGH w Krakowie przetłumaczyła plakat przygotowany przez Right to Research Coalition (Koalicję na Rzecz Prawa do Badań). Do koalicji należy ponad 7 milionów studentów z całego świata, którzy rozpowszechniają ideę Otwartego Dostępu oraz promują łatwiejszy dostęp do badań naukowych.

*Koalicja Otwartej Edukacji powstała 27 listopada 2008 roku. Wspiera ona ideę rozwijania i wykorzystania otwartych zasobów edukacyjnych, udostępniania ich na otwartych licencjach oraz korzystania z nich bez ograniczeń. Promuje także otwarte zasoby na szczeblu rządowym.   Należą do niej organizacje pozarządowe i instytucje związane z kulturą, edukacją i nauką – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Creative Commons Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowe Media, Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania, Collegium Artium, Stowarzyszenie EIBB, Fundacja Liternet, Fundacja Orange oraz Centrum Cyfrowe Projekt Polska.
Koalicja Otwartej Edukacji jest m.in. głównym koordynatorem „Tygodnia Otwartego Dostępu”

Źródło: Koalicja Otwartej Edukacji

Komentarze i opinie »