E-learning dla niepełnosprawnych

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy, Szkolenia e-learning

„E-learning szansą na przełamanie barier w komunikacji osób głuchych z pracodawcą” to temat wczorajszej konferencji, która była podsumowaniem dwuletniego projektu aktywizacji osób niesłyszących „Środowisko e-learningowe osób dla głuchych”.

Projekt eFESTO realizowała firma Techin, przy współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce, w ramach międzynarodowego programu „Leonardo da Vinci” – „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego projektu, który trwa do końca października, powstała platforma e-learningowa oraz portal internetowy. Program skierowany był dla osób niesłyszących zarówno tych dopiero się uczących (od szkół podstawowych po wyższe uczelnie), jak i już pracujących, czy poszukujących zatrudnienia. Dla osób biorących udział w projekcie przygotowano liczne kursy e-learningowe o różnym stopniu zaawansowania. Postawiono przede wszystkim na naukę języka angielskiego, który jest jedną z niezbędnych umiejętności na rynku pracy, a także na kształcenie specjalistyczne, głównie z obsługi sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym specjalistycznej aparatury. Kursy te mają umożliwić osobom niesłyszącym znalezienie pracy w sektorach: zrównoważonego środowiska, IT, biomedycynie, telekomunikacji czy wysoko wyspecjalizowanym przemyśle. Nauka nowych umiejętności jest szczególnie ważna dla osób niesłyszących. Do tej pory według analiz najwięcej głuchoniemych pracowało w rolnictwie (30 proc.) oraz przemyśle (19 proc.). Jedną z głównych przyczyn zatrudnienia w tych sektorach był niski stopień wykształcenia oraz utrudniony dostęp do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Teraz, dzięki projektowi eFESTO ta sytuacja ma się zmienić. Nauka za pośrednictwem platform zdalnego nauczania okazała się doskonałą formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywaniu nowych umiejętności w środowiskach do tej pory wykluczanych. Już trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych, wysokospecjalistycznych kursów e-learningowych dla osób niepełnosprawnych, dostosowanych do bieżącego zapotrzebowania na rynku pracy.
Na wczorajszej konferencji podsumowano wyniki pilotażowego projektu eFESTO. Skupiono się przede wszystkim na różnych rodzajach kursów e-learningowych. Zastanawiano się także, jaką przyszłość będzie miał e-learning w środowisku osób głuchych, jakie zmiany należy wprowadzić na platformach zdalnego nauczania, jakie kursy powinny być jeszcze wprowadzone, tak by aktywizować, jak największą liczbę osób głuchoniemych oraz jakie są jeszcze perspektywy przed platformą e-learningową eFESTO.
Konferencję zorganizowała firma Techin oraz Polski Związek Głuchych. Uczestnicy konferencji mieli do dyspozycji tłumaczy języka migowego, a także języka angielskiego symultanicznego.
Projekt był wzorowany na podobnych programach PSELDA i LA.DI.RE, które były realizowane przez Uniwersytet Sannio we Włoszech.

Źródło: http://www.efestoproject.eu

Komentarze i opinie »