Cyfrowa edukacja

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy

„Wyzwania dydaktyczne i technologiczne cyfrowej edukacji – rola systemu doskonalenia nauczycieli” – to temat konferencji, która odbędzie się w piątek w Warszawie w ramach kampanii Ośrodka Edukacji „Innowacja w edukacji, czas cyfrowej obecności.

Głównym tematem konferencji będą rozważania o teorii i praktyce aspektów dydaktycznych i technicznych w dobie cyfrowej edukacji. Duży nacisk zostanie także położony na system doskonalenia nauczycieli oraz przygotowanie szkół do wykorzystania TIK (technologii informacyjno-edukacyjnych) w nauczaniu. W programie konferencji m.in. blok teoretyczny: „Wyzwania teoretyczne w szkole – rola systemu doskonalenia nauczycieli” oraz dyskusja o e-learningu w szkole, – jakie są wobec niego oczekiwania i jakie są potrzeby uczniów.
W trakcie konferencji zostanie zaprezentowany model pilotażowych „Cyfrowych Warsztatów Metodycznych”. Prezentacja przeznaczona jest dla regionalnych konsultantów e-learningu w szkołach.
W godzinach popołudniowych przewidziano zamknięte seminarium dotyczące projektu OReSewis „eLearning w szkole”. Wezmą w nim udział członkowie Społecznej Rady Programowej oraz zaproszeni eksperci i redaktorzy.
Konferencja odbędzie się 4 listopada w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Organizatorem szkolenia jest Wydział Informacji i Promocji ORE.  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do dyrektorów placówek doskonalenia, szkół i nauczycieli, nauczycieli e-learningu. Dokładny program konferencji dostępny jest na stronie organizatora.

Źródło: www.ore.pl

Komentarze i opinie »