Rozwój e-edukacji w Polsce

Monika Karaźniewicz  » Konferencje i imprezy

17 listopada odbyła się w Krakowie konferencja „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”. To już ósma edycja tej imprezy. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Tegoroczna konferencja odbywała się w pierwszych tygodniach obowiązywania znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, która uregulowała przepisy dotyczące nauczania na odległość. Obecnie obowiązująca ustawa znacznie rozszerzyła możliwości zastosowań zdalnej nauki na wyższych uczelniach, a także jasno określiła sposoby przeprowadzania egzaminów. Siłą rzeczy jednym z głównych tematów konferencji był, więc wpływ nowego prawa na szkolnictwo wyższe oraz na e-learning.
W trakcie sympozjum zastanawiano się także, jak przez ostatnie dziesięciolecie zmieniała się e-edukacja w naszym kraju. A zmian było wiele. Przed dekadą mało, kto słyszał o zdalnym nauczaniu, obecnie coraz trudniej jest wyznaczyć granicę pomiędzy kształceniem tradycyjnym, w murach uczelni, a nauką online – właściwie każda wyższa uczelnia oddaje do dyspozycji studentów platformę e-learningową, a to oznacza, że w praktyce każdy nauczyciel akademicki powinien znać techniki zdalnego nauczania. Uczestnicy spotkania sporo miejsca poświęcili, więc procesom przygotowania kadry akademickiej i szkolnej do e-edukacji, barierom, jakie napotykają oraz sprawdzonym rozwiązaniom, także w innych krajach – przedstawiono wpływ e-learningu na rozwój edukacji w krajach Europy zachodniej (Niemcy i Wielka Brytania) oraz w USA i Kanadzie. W trakcie jednej z sesji prowadzonej przez dr Marię Zając, uczestnicy w małych grupach zastanawiali się nad odpowiedziami na pytanie „Czy stosowanie nowoczesnych technologii zmienia sposób, w jaki się uczymy”?
Organizatorami konferencji są: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Każdego roku gospodarzem imprezy jest inna uczelnia ekonomiczna.
Z wygłoszonymi referatami można zapoznać się na stronie: www.e-edukacja.net

Źródło: www.e-edukacja.net

Komentarze i opinie »