Innowacyjna nauka

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Konkursy

„Jak chcecie (się) uczyć” to konkurs na nowoczesne sposoby nauczania ogłoszony w ramach projektu „Mój@ edukacja”. Propaguje on wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w edukacji.

Jak podkreślają organizatorzy konkurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które chcą zmieniać polską szkołę w miejsce przyjazne dla nowych technologii. W konkursowej pracy należy zaprezentować ulubione sposoby uczenia się/nauczania z wykorzystaniem narzędzi edukacyjnych, które sprawiają, że nauka przebiega szybciej, przyjemniej i jest bardziej efektywna.
Prace nadsyłane na konkurs mogą być przygotowane w jednej z form: materiału filmowego, materiału dźwiękowego (podkasty/MP3), prezentacji multimedialnej, bloga lub własnej edukacyjnej strony internetowej, albo też wykorzystywać metodę mieszaną – zawierającą różne wymienione tu formy.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, studenci i nauczyciele. Wśród zwycięzców zostanie rozdzielona pula nagród wynosząca 47 tys. złotych.  Organizatorami konkursu są: Fundacja Teraz Edukacja oraz firmy iSource i Think Global.
„Mój@ edukacja” od dawna propaguje nowoczesne sposoby myślenia o współczesnej nauce zarówno wśród studentów kierunków pedagogicznych, jak i nauczycieli. Projekt powstał z potrzeby unowocześnienia procesu edukacji i szerszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.
W ramach projektu „Mój@ edukacja” działa portal edukacyjny Edustyle.pl, na którym można znaleźć wiele scenariuszy lekcyjnych z zastosowaniem narzędzi multimedialnych, komputerów, smartfonów, oprogramowania (aplikacji) i zasobów internetu.

Źródło: www.terazedukacja.pl

Komentarze i opinie »