Edukacyjna Przestrzeń Wirtualna – „Kształcenie na odległość”

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki

Wielofunkcyjne forum dla osób związanych z kształceniem na odległość uruchomił na swojej platformie e-learningowej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Forum skierowane jest do wszystkich osób związanych z kształceniem przez internet. Dzięki niemu zarówno nauczyciele e-learningu, jak i osoby zainteresowane tematyką zdalnego nauczania będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami, a także uzyskać pomoc od innych uczestników forum. Twórcy Edukacyjnej Przestrzeni Wirtualnej „Kształcenie na odległość” chcą także, dzięki forum upowszechniać zdalne nauczanie w szkołach zawodowych, Centrach Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU) oraz ODDZ. Forum dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych e-learningiem.

Źródło: http://www.koweziu.edu.pl/

Komentarze i opinie »