E-learning dla środowiska

Monika Karaźniewicz  » Przetargi, Szkolenia e-learning

Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podniosą kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom e-learningowym. Przetarg na przeprowadzenie kursów online wygrała firma SNEG INCORP.

Na pracowników NFOŚiGW czekają trzy kursy – „Przeciwdziałanie mobbingowi”; szkolenie z wewnętrznych procedur obowiązujących w narodowym funduszu, a także „Ochrona danych osobowych”. Ostatni kurs zostanie zakończony egzaminem ITIC, który jest wymagany przez inspektorów ochrony danych osobowych z GIODO.
Szkolenia będą trwały przez 12 miesięcy, na tyle, bowiem wydzierżawiono platformę e-learningową, na której zostaną umieszczone kursy. Jeśli jednak nie uda się w tym czasie przeszkolić wszystkich pracowników istnieje możliwość przedłużenia dzierżawy o dalsze trzy miesiące.
Cykl szkoleń przeprowadzi warszawska firma SNEG INCORP. Do przetargu na te szkolenia stanęło osiem firm (w tym m.in. Combidata, Tomorrow, Estakada.pl, czy Online Skills) – wygrała zgodnie z wyznaczonym przez zamawiającego kryterium, firma, która złożyła najniższą ofertę.

Źródło: www.elearningwpolsce.pl

Komentarze i opinie »