Globalna edukacja

Monika Karaźniewicz  » Szkolenia e-learning

Tylko do 30 listopada można się zapisać na bezpłatny e-learningowy kurs „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli. Ma im pomóc w przekazywaniu uczniom zagadnień związanych z edukacją globalną. Kurs składa się z trzech modułów: „Jeden świat?” – poruszone w nim zostaną problemy globalne w tym działalność międzynarodowych instytucji, sytuacja gospodarcza i polityczna na świecie oraz przedstawione zostaną programy pomocowe; w drugim module „Jak i po co uczyć się o wspólnym świecie?” szczególny nacisk zostanie położony na edukację tak globalną, jak i indywidualną oraz na różne formy edukacji we współczesnym świecie, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Ostatni moduł „Jak zmieniając świat zmieniać siebie” poświęcony będzie tworzeniu różnych projektów oraz narzędziom wykorzystywanym do ich tworzenia.
Szkolenie przewidziano na 40 godzin dydaktycznych, zarówno teorii, jak i ćwiczeń. Jednak uczestnicy kursu mogą poświęcić na zapoznanie się z materiałami dowolna ilość czasu, pod warunkiem, ze wszystkie moduły zaliczą do 7 grudnia. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia ORE o ukończeniu 40- godzinnego kursu doskonalącego.
Organizatorem kursu jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich. Szkolenie jest realizowane i współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Źródło: www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl

Komentarze i opinie »