Licealiści poznają prawo

Monika Karaźniewicz  » Szkolenia e-learning

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą już korzystać z platformy e-learningowej, na której udostępniono kurs z podstaw prawa. Platforma e-learningowa powstała w ramach programu „Edukacja prawnicza uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.

„Edukacja prawnicza uczniów szkół ponadgimnazjalnych” to program realizowany przez fundację Europejski Instytut Pomocy Prawniczej. Ma on pomóc zrozumieć młodym ludziom zasady obowiązujące we współczesnym państwie prawa. Uczniowie w trakcie zajęć e-learningowych zapoznają się z podstawowymi prawami i obowiązkami obywatelskimi oraz prawami konsumenta. Nauczą się także jak prawidłowo napisać pismo procesowe; dowiedzą się jak zachować się w sądzie, a także, co trzeba zrobić by studiować w Unii Europejskiej. Zarówno szkolenie, jak i sama platforma edukacyjna oparte są o nowoczesne i ciekawe rozwiązania techniczne. W trakcie szkolenia uczniowie poza wiedzą teoretyczną otrzymają także do wykonania szereg ćwiczeń logicznych. Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin końcowy, otrzymają po zakończeniu kursu dyplomy.
- Absolwent szkoły średniej powinien wiedzieć, jak może dochodzić swoich praw, jak należy zachować się w sytuacji przestępstwa oraz czym grozi wejście w konflikt z prawem – podkreślał były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który był mocno zaangażowany w projekt edukacji prawniczej młodych ludzi.
Tego rodzaju praktycznej wiedzy o państwie i prawie brakuje wielu dorosłym. Badania pokazują, że ponad 80% Polaków nigdy nie korzystało z usług prawnika. – Większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Znacząca część badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata, prawa cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Brak rzetelnej wiedzy skutkuje brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości i jego poszczególnych elementów – podaje na swojej stronie internetowej resort sprawiedliwości.
Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Bezpłatne szkolenie dostępne jest pod adresem: http://webdesk.arcysoft.pl/feipp/logowanie

Źródło: www.edukacjaprawnicza.pl

Komentarze i opinie »