Opolskie szkoły w sieci

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Technologie

Zamiast tradycyjnych lekcji zajęcia prowadzone z nowoczesnymi pomocami naukowymi – tablicami interaktywnymi, rzutnikami i wizualizerami. Zamiast ciężkich tornistrów, podręczniki w formie elektronicznej, a jeśli zadania domowe, to przesłane za pośrednictwem internetu wprost na skrzynkę mailową umieszczoną na nowoczesnym portalu edukacyjnym. Tak już wkrótce ma wyglądać zwykły dzień nauki opolskich uczniów.

Przed kilkoma dniami zakończył się pierwszy etap wdrażania projektu „Opolska eSzkoła – szkołą ku przyszłości”. W ramach programu, który obejmie 111 placówek szkolnych i przedszkolnych w województwie opolskim, powstanie m.in. portal eSzkoła. Platforma e-learningowa będzie dostępna dla wszystkich szkół w województwie opolskim, jednak w pełni wykorzystać jej możliwości będą mogły jedynie placówki, które biorą udział w projekcie. Pozostałe szkoły będą mogły korzystać jedynie z zamieszczonych na platformie materiałów i pomocy dydaktycznych. Koszt udziału jednej szkolnej placówki w projekcie wynosi pół miliona zł, z czego 75 tys. zł musi pokryć organ prowadzący szkołę.
We wszystkich 111 placówkach zostanie zainstalowany bezprzewodowy internet, szkoły zostaną wyposażone w zestawy multimedialne – w sumie trafi ich do szkół 550 oraz w laptopy, tych do dyspozycji uczniów będzie 5,5 tysiąca.  Dodatkowo wszystkie szkoły zostaną włączone do portalu eSzkoła, który będzie działał na terenie województwa opolskiego. Wspólna platforma edukacyjna, podobnie jak w województwie dolnośląskim, w którym projekt wdrażany jest od lat, umożliwi naukę za pomocą platformy e-learningowej, a także prowadzenie zajęć dodatkowych online. Dodatkowo wspólna platforma ma ułatwić zarządzanie edukacją w placówkach, a także usprawnić współpracę pomiędzy szkołami, które dzięki niej zyskają możliwość realizacji wielu wspólnych projektów. W planach jest także stworzenie wirtualnych klas, w których dodatkowo kształcić się będą dzieci zainteresowane wąską dziedziną nauki.
Nauczyciele otrzymają do dyspozycji indywidualnie aktywowane terminale, dzięki którym otrzymają dostęp do wszystkich materiałów naukowych, które zostaną zgromadzone w systemie, a także zyskają także możliwość sprawdzania klasówek i testów z automatycznym generowaniem zestawień wyników. Także rodzice będą mogli korzystać z nowej platformy edukacyjnej. Poza dostępem do dzienników elektronicznych, w których będą mogli sprawdzać wyniki dzieci, ale także na bieżąco będą informowani o wszelkich zmianach w programach, czy planach lekcyjnych. Uzyskają także możliwość kontroli postępów w nauce swoich pociech za pośrednictwem e-portfolio.
Powstanie także portal „eSzkoła”. Na portalu każdy z uczniów będzie mógł stworzyć indywidualny profil, na którym nie tylko będzie mógł przechowywać swoje zadania domowe, sprawdziany, czy plany lekcji, ale także za jego pomocą będzie mógł pochwalić się swoimi osiągnięciami lub współtworzyć z innymi uczniami szkolne projekty.
Partnerem projektu jest m.in. Telekomunikacja Polska, która ma dostarczyć serwery, stworzyć publiczne punkty dostępu do internetu oraz urządzenia do budowy sieci komputerowych. Wszystkie programy komputerowe niezbędne do zarządzania szkolnymi placówkami będą finansowane do końca trwania projektu, czyli przez pięć lat. Koordynatorem projektu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu.
Programem objętych jest łącznie 111 szkół: 13 szkół technicznych, 14 liceum, 56 gimnazjów, 11 szkół podstawowych oraz 5 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 2 przedszkola.
Projekt „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Źródło: „Nowa Trybuna Opolska”, „Gazeta Prawna”

Komentarze i opinie »