Baza szkolnych zadań i pomocy naukowych

Monika Karaźniewicz  » Ciekawostki, Technologie

Baza Narzędzi Dydaktycznych to nowy portal, który powstał na zlecenie Ministerstwa Edukacji narodowej. Platformę wykonał Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Na platformie edukacyjnej znalazł się zbiór zadań z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii oraz fizyki. Dostępne zadania mają nauczyć uczniów krytycznego myślenia, logicznego rozumowania oraz kreatywności. Forma dostępnych ćwiczeń jest atrakcyjna dla młodych ludzi, rozbudzająca wyobraźnię i umiejętność samodzielnego myślenia. Wszystkie zadania zostały stworzone przez nauczycieli i naukowców, biorących udział w pracach nad nową podstawą programową, dzięki temu są bardzo dobrze dostosowane do poziomu uczniów.
Wyszukiwanie poszczególnych zadań może odbywać się na kilka sposobów: według treści zawartych w podstawie programowej, słów kluczowych lub przeznaczenia na przykład do pracy w trakcie lekcji, do pracy domowej lub na klasówce.
Prace nad platformą wciąż trwają. Obecnie większość dostępnych zadań jest przeznaczona dla szkół gimnazjalnych. W najbliższej przyszłości będą także zadania dla liceów i szkół zawodowych. W bazie znajdą się także przykładowe scenariusze lekcyjne, zadania do indywidualnej pracy z uczniem, a także inne pomoce dydaktyczne. W ramach dwóch projektów, które są prowadzone na platformie „Szkoła samodzielnego myślenia” oraz „Laboratorium myślenia” ma także powstać baza narzędzi elektronicznych.
Wszystkie zadania dostępne są na niekomercyjnej licencji Creative Commons – mogą być, zatem wykorzystywane w nieograniczony sposób przez nauczycieli (poza wykorzystaniem komercyjnym).
Baza Narzędzi Dydaktycznych została stworzona w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu strukturalnego Kapitał Ludzki.
Portal dostępny jest pod adresem:  www.bnd.ibe.edu.pl
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Komentarze i opinie »