Podnieś kwalifikacje online

Monika Karaźniewicz  » Szkolenia e-learning

W powiecie lęborskim powstaje platforma e-learningowa, dzięki której mieszkańcy podniosą kwalifikacje zawodowe lub zdobędą nowe zawody. Platforma budowana jest w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”.

W programie ma wziąć udział 120 osób – po 60 kobiet i mężczyzn. To jeden z pierwszych tego rodzaju programów w kraju i wzbudza spore zainteresowanie władz samorządowych w innych regionach. Na platformie zostaną umieszczone materiały edukacyjne, które pomogą zdobyć tytuły czeladnicze i mistrzowskie. Obecnie zaplanowano umieszczenie 56 skryptów, w tym 54 skrypty w zakresie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz dwa dotyczące komunikacji interpersonalnej, równości szans kobiet i mężczyzn, treningu aktywizacji zawodowej oraz godzenia życia rodzinnego z zawodowym.
Platforma e-learning wyposażona będzie w system zarządzania treścią (CMS), a także liczne funkcjonalności społecznościowe m.in.: blogi, forum, wiki, chat, wideokonferencje z udostępnieniem pulpitu, wewnętrzny system komunikacji, ankiety czy też współdzieloną dla uczestników agendę. Uruchomiony zostanie również rozbudowany system raportowania z każdej wykonanej czynności w systemie. Każdy uczestnik będzie miał możliwość nie tylko pobierania materiałów, ale również udostępniania własnych plików dla pozostałych użytkowników.
Program będzie realizowany do końca 2012 roku. Po jego zakończeniu platforma e-learningowa będzie nieodpłatnie udostępniana uczniom i klientom Powiatowego Centrum Edukacyjnego oraz pozostałym zainteresowanym osobom.
Projekt zrealizuje firma Tomorrow sp. z o.o. Wraz z platformą dostarczony zostanie również serwer oraz niezbędne oprogramowanie. Wartość zamówienia wynosi 71 130 zł. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3

Źródło: www.elearningwpolsce.pl, www.powiat-lebork.com

Komentarze i opinie »