O potencjale m-learningu i korzyściach dla państw rozwijających się – raport.

Anna Kościan  » Bez kategorii, Ciekawostki

The MasterCard Foundation wraz z GSMA opublikowały raport „Shaping the Future – Realising the Potential of Informal Learning Through Mobile. Raport skupia się na potrzebach młodych ludzi z obszarów słabo rozwiniętych oraz barierach i przeszkodach, które muszą pokonać na swej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.

Opublikowany przez The MasterCard Foundation oraz GSMA raport, swą tematyką obejmuje możliwości mobile learningu oraz roli, jaką  może on odegrać w rozwoju edukacji w państwach, w których ten sektor jest słabo rozwinięty. Ideą twórców sprawozdania jest wspieranie młodych ludzi w osiąganiu zamierzonych celów związanych z edukacją i rozwijaniem kompetencji zawodowych. Przeprowadzone w 2011 roku w Ugandzie, Ghanie, Maroko oraz Indiach badania z udziałem około 1200 młodych ludzi pokazały, że mobile learning może odegrać znaczącą rolę w rozwoju tych państw, docierając do tysięcy młodych osób, które nie mają dostępu do podstawowej edukacji.

Poniżej przedstawiono kluczowe doniesienia wynikające z badań:

  • edukacja jest jednym z trzech życiowych priorytetów ankietowanych osób;
  • jedynie ¼ badanych osób określiła salę lekcyjną jako główne źródło, z którego czerpią wiedzę, 41% badanych określiło rodzinę jako główne źródło informacji, a 43% media;
  • ¼ ankietowanych osób stwierdziła, iż główną przyczyną problemów z dostępem do edukacji w ich regionie jest brak funduszy;
  • 74% ankietowanych posiadających telefony komórkowe uznała je za najcenniejsze dobro, które posiadają,
    a 63% tych osób wierzy, iż mogłaby   uczyć się wykorzystując mobile learning;
  • 85% ankietowanych posiadających telefony komórkowe wykonuje połączenia głosowe każdego dnia, a 67% respondentów uważa, iż połączenia głosowe są najbardziej pożądaną formą przekazywania treści edukacyjnych;

Raport został opublikowany na konferencji E-Learning Africa 2012 w Beninie.

Raport można pobrać ze strony www.gsma.com/development-fund/.

Źródło: http://mastercardfdn.org/

Komentarze i opinie »