Gry szkoleniowe w biznesie

Anna Kościan  » Ciekawostki, Szkolenia e-learning

Ostatnio na rynku pojawia się coraz więcej propozycji szkoleniowych, opartych na scenariuszu gry strategicznej, podobnej do znanego wszystkim Cashflow. Spotkania takie poprzez pełne zaangażowanie uczestników, skutecznie realizują cele szkolenia. Popularność gier w e-learningu można tłumaczyć ich niewątpliwą atrakcyjnością i wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz uwielbianych przez wszystkich nowych technologii.

W porównaniu do klasycznych szkoleń on-line, bazujących na wykładach, ćwiczeniach i historiach obrazkowych, są one bardziej angażujące. Ponadto wymagają wykorzystania zdobywanej wiedzy
w praktyce przez uczestników szkolenia. Gry takie oparte są w głównej mierze na rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami szkolenia, bądź kilkuosobowymi zespołami, będącymi np. pracownikami tej samej firmy. Uczestnicy mają przed sobą określony cel, zadanie, do którego wykonania muszą wykorzystywać umiejętności pożądane w pracy zawodowej. Gra zorganizowana jest w taki sposób, aby przedstawione w scenariuszu przeszkody i trudności oraz kroki osiągane na drodze do wyznaczonego celu, w jak największym stopniu odzwierciedlały rzeczywiste środowisko biznesowe. Gracze otrzymują niezbędne materiały i informacje, przy ich pomocy mają dążyć do osiągnięcia zamierzonego efektu. Może to być np. przygotowanie planu marketingowy dla firmy, strategii dzięki której uda się pokonać konkurencję, wykonanie określonego zadania, będącego kluczowym dla działania w określonej branży celem. Gry szkoleniowe w praktyczny sposób sprawdzają umiejętności szkolonych pracowników oraz w bezpiecznym, szkoleniowym środowisku pozwalają na rozwijanie kompetencji uczestników szkolenia. Pokazują one osobom szkolonym nie tylko braki, które muszą uzupełnić ale pozwalają także na gorąco próbować różnych strategii radzenia sobie z przeszkodami, z jakimi poszczególne działy firmy mogą spotykać się
w rzeczywistości. Szkolenie oparte na scenariuszu gry, sprzyja podejmowaniu decyzji ryzykownych
i niestandardowych, na która zwykle nie można sobie pozwolić w pracy zawodowej.

Gry szkoleniowe nie mają zwykle sztywno określonych ram, przebiegu i zakończenia. Posiadają jednak pewne reguły, do których każdy uczestnik powinien się dostosować. Wszelkie dostępne dane i obliczenia, a także ograniczenia i zasoby zgodne są z tymi rzeczywistymi, jednak pole działania jest na tyle szerokie, że stwarza kreatywne środowisko sprzyjające generowania nowych pomysłów i nietuzinkowych rozwiązań. Gry szkoleniowe projektowane są w celu rozwinięcia pewnych kompetencji. Aby tak się stało niezwykle istotne jest, aby po zakończeniu gry nastąpiło omówienie jej przebiegu przez trenera i wyciągnięcie wniosków z niej wynikających. Mogą być one wykorzystane nie tylko do praktycznego testu pewnych rozwiązań związanych z określoną branżą
w biznesie, ale także do kształcenia kompetencji miękkich i analizy funkcjonowania określonej grupy. Gry te projektowane są w taki sposób aby prowokować pewne rodzaje interakcji społecznych, nieporozumień, trudności i konfliktów, które występują na co dzień a grupie pracowniczej. Pracownicy wczuwają się w przypisane im role i próbują rozwiązać sytuacje interpersonalne, przed którymi zostają postawieni. Pomaga to wykształcić w nich pewne zdolności negocjacyjne, umiejętność prowadzenia rozmów handlowych, współpracy, osiągania kompromisu, kierowania pracą swoją i zarządzania grupą.

Wartość gier szkoleniowych uwarunkowana jest korzyściami, jakie niosą one za sobą, a które
z kolei nie występują w przypadku standardowych szkoleń. Gry szkoleniowe często opierają swój scenariusz na przykładowej firmie „x”, dzięki czemu pozwalają na zmianę perspektywy
i zdystansowania się do bieżących zawodowych spraw. Takie spojrzenie z boku często odkrywa przed uczestnikami szkolenia oczywiste prawdy dotyczące ich funkcjonowania zarówno w firmie, jak i w życiu prywatnym. Ponadto gry rozwijają kreatywność, uczą jak wprowadzać i stosować pewne innowacyjne rozwiązania oraz przenosić znane z teorii i środowiska branżowego rozwiązania na grunt własnej firmy. Gry szkoleniowe uczą także otwartego i aktywnego podejścia do zmian zachodzących w środowisku pracy. Uczestnicy szkolenia stawiani są przed problemami, które nie tylko muszą zaakceptować ale także zaadaptować zmianę z korzyścią dla firmy. Częste doświadczanie przez uczestników szkolenia trudności i zmian, prowadzi także do rozwoju inteligencji emocjonalnej osób szkolonych. Uczą się one radzić sobie ze stresem i emocjami powstającymi w grupie, np. paniką, złością, znudzeniem. Gry takie spełniają także funkcję integracyjną zespołu.

Komentarze i opinie »