Dobry trener szkoleń zdalnych

dr Kamila Szymańska  » Szkolenia e-learning

Obecność trenera w szkoleniach e-learningowych generuje wartość dodaną zarówno dla uczestników, jak i dla organizatora kursu. Do najważniejszych zadań trenera należy bowiem wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii, udzielanie uczestnikom dodatkowych porad, motywowanie do dyskusji oraz systematyczne monitorowanie postępów uczestników. Obecność trenera nadaje również szkoleniu „ludzką twarz” i powinna zapewniać poczucie wsparcia ze strony specjalisty w danej dziedzinie.

Z drugiej jednak strony, włączenie do szkolenia trenera stanowi dla firmy dodatkowy koszt i dlatego należy rozważyć jego zasadność. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę czas trwania szkolenia oraz termin uczestnictwa w nim. Im dłuższe jest szkolenie (a przy tym rozplanowane np. na kilka dni) i im bardziej elastyczny jest czas uczestnictwa, tym łatwiejsza w organizacji jest obecność trenera. Natomiast jeśli z założenia szkolenie ma mieć miejsce w czasie pracy, tym trudniej zagwarantować jednoczesną aktywność uczestników i trenera. Z drugiej strony, jest to okazja do włączenia do materiałów szkoleniowych elementów wideokonferencji czy czatu.

Funkcja trenera, mimo iż można jednoznacznie wskazać jego zadania, wcale nie jest łatwa. Osoba pełniąca rolę trenera musi przede wszystkim czuć się komfortowo w prowadzeniu dialogu i edukowaniu ludzi bez bezpośredniego kontaktu z nimi. Jeśli trener współpracuje na co dzień z uczestnikami szkolenia (jako ich przełożony czy specjalista zatrudniony w tej samej firmie), bariera ta ma nieco mniejsze znaczenie – jesteśmy w stanie „wyobrazić” sobie naszego rozmówcę, znamy jego styl pracy, najlepsze sposoby motywowania itd. Natomiast jeśli w szkoleniu uczestniczy trener zewnętrzny, musi on posiadać łatwość nawiązywania kontaktów z osobami, które zna jedynie ze środowiska wirtualnego i szybkiego adaptowania się w grupie nowopoznanych osób.

Dobry trener powinien jednocześnie posługiwać się słownictwem profesjonalnym, ale także w pełni zrozumiałym dla uczestników szkolenia o różnym stopniu wiedzy oraz doświadczenia zawodowego. Ponadto powinien on budować atmosferę życzliwości i cierpliwości. Osoba taka powinna być również silnie zmotywowana do działania przez cały czas trwania szkolenia, a zatem często zapoznawać się z postępami uczestników szkolenia, na bieżąco odpowiadać na ich pytania, aby nie budować poczucia, że jej rolą jest tylko otwarcie kursu i jego zamknięcie. Można zatem powiedzieć, że jeśli dobry trener zdalny ma skutecznie motywować do zdobywania wiedzy i systematycznego udziału w szkoleniu, sam powinien być zmotywowany i zaangażowany najbardziej. Sprawdza się tutaj zatem zasada, iż najwięcej powinniśmy wymagać od siebie zanim zaczniemy wymagać od innych. Uczestnicy szkoleń zdalnych w sposób wyjątkowy zwracają uwagę na terminowość trenera. Jeśli zapomina on np. o wirtualnych spotkaniach czatowych, spóźnia się na nie lub w nieskończoność przeciąga czas oceniania aktywności i zadań uczestników szkolenia, może on zyskać „łatkę” osoby lekceważącej swoje obowiązki. Specyfika szkoleń e-learningowych wymusza także świetną organizację własnego czasu – aby na bieżąco uczestniczyć w szkoleniu i pozostawać w kontakcie z jego uczestnikami, konieczna jest przynajmniej dwukrotna obecność trenera na platformie szkoleniowej każdego dnia.

Można zatem powiedzieć, że dobry trener szkoleń zdalnych powinien posiadać wiedzę oraz doświadczenie nie tylko w obszarze, którego uczy, ale również posiadać umiejętności i wiedzę z zakresu psychologii. Każdy uczestnik szkolenia oczekuje od niego czegoś innego – o ile można wskazać pewne pożądane uniwersalne cechy (terminowość, szacunek, zaangażowanie, cierpliwość), o tyle na każdego uczestnika trzeba patrzeć indywidualnie. Stąd też prowadzenie szkoleń, w których uczestniczy wiele osób jest trudniejsze niż współpraca z jedną czy dwoma osobami. Jednocześnie jest to jednak nowe doświadczenie i wyzwanie, które rozwija warsztat i umiejętności dobrego trenera.

Na koniec należałoby sobie postawić pytanie – czy cechy dobrego trenera są wyuczalne czy też „rodzimy się” z pewnymi predyspozycjami? Jak zwykle najlepsza odpowiedź leży po środku drogi. Z jednej strony, z czasem nabywamy doświadczenia, coraz lepiej rozumiemy potrzeby osób szkolonych (szczególnie jeśli wcześniej korzystaliśmy ze szkoleń zdalnych jako uczestnicy), coraz skuteczniej potrafimy się komunikować. Z drugiej jednak strony, nawyk zaangażowania, automotywacji czy terminowości rozwijamy w sobie jeszcze na długo przed tym, zanim rola trenera zostanie włączona do naszych obowiązków zawodowych.

Komentarze i opinie »