All posts by P. Piątkowski »

Nowy przetarg ogłoszony przez Muzeum Narodowe w Krakowie

Nowy przetarg ogłoszony przez Muzeum Narodowe w Krakowie

P. Piątkowski Wrzesień 27, 2012 0

Przedmiotem przetargu jest wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby Oddziału Muzeum Narodowego w

Read More »
Przetarg na usługi szkoleniowe ogłosiło Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Przetarg na usługi szkoleniowe ogłosiło Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

P. Piątkowski Sierpień 23, 2012 0

Jest to przetarg nieograniczony na usługę organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - III edycja.

Read More »
Przetargi: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk

Przetargi: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk

P. Piątkowski Sierpień 13, 2012 0

Przedmiotem przetargu jest wykonanie dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi na potrzeby wystawy edukacyjnej Galeria ruchu w Centrum Hewelianum.

Read More »
Przetarg na platformę LMS ogłosił Zarząd Powiatu Zgierskiego

Przetarg na platformę LMS ogłosił Zarząd Powiatu Zgierskiego

P. Piątkowski Sierpień 6, 2012 0

Przedmiotem przetargu jest opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT wraz z przygotowaniem programu edukacyjnego i dostawą podręczników językowych oraz przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć języka angielskiego w ramach projektu Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych

Read More »
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza nowy przetarg

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza nowy przetarg

P. Piątkowski Czerwiec 29, 2012 0

Przedmiotem przetargu są nagrania lektorskie tekstu do 15 kursów e-learningowych w języku polskim i angielskim o tematyce ekonomicznej.

Read More »
Nowy przetarg Europejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000

Nowy przetarg Europejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000

P. Piątkowski Czerwiec 27, 2012 0

Przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie e-szkoleń dotyczących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Sieć Natura 2000 - drogą do rozwoju POIiŚ.05.04.00-00.187 09.

Read More »
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ogłasza nowy przetarg

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ogłasza nowy przetarg

P. Piątkowski Czerwiec 1, 2012 0

Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i znajomości obsługi Internetu dla 50 osób bezrobotnych. Jak wynika ze wspólnego słownika zamówień (CVP) szkolenia przeprowadzane będą w formule e-learning (80.42.00.00).

Read More »
Nowy przetarg ogłosiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Nowy przetarg ogłosiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

P. Piątkowski Listopad 30, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest dostawa kompleksowego systemu kształcenia teoretycznego do ATPL(A) w języku angielskim wraz z dostępem do platformy szkoleniowej i systemu zarządzania nauczaniem - numer Zp/pn/62/2011.

Read More »
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza nowy przetarg

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza nowy przetarg

P. Piątkowski Listopad 10, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie autorskiego kursu z zakresu Projektowanie i programowanie w środowiskach graficznych na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pn.Kierunek

Read More »
W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Kuratorium Oświaty

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Kuratorium Oświaty

P. Piątkowski Październik 27, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest organizacja szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2011 roku - cz. II.

Read More »
W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg, który ogłosiła przez Izba Celna w Rzepinie

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg, który ogłosiła przez Izba Celna w Rzepinie

P. Piątkowski Październik 21, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest autoryzowane szkolenia z zakresu platformy EMC DOCUMENTUM..

Read More »
W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Uniwersytet Rzeszowski

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Uniwersytet Rzeszowski

P. Piątkowski Październik 18, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest szkolenie pt. Tworzenie i prowadzenie kursów z wykorzystaniem platformy e-learningowej, w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu.

Read More »
W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

P. Piątkowski Wrzesień 2, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest opracowanie materiałów i prowadzenie kursów e-learningowych realizowanych w ramach projektu Szansa sukcesu.

Read More »
Nowy przetarg ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nowy przetarg ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

P. Piątkowski Sierpień 31, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych.

Read More »
Nowy przetarg ogłoszony przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

Nowy przetarg ogłoszony przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

P. Piątkowski Sierpień 18, 2011 0

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Partnerstwo publiczno-prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości".

Read More »
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza nowy przetarg

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza nowy przetarg

P. Piątkowski Lipiec 14, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest konstrukcja narzędzia obserwacyjnego (aplikacji komputerowej) oraz dwuetapowy pilotaż narzędzia III klasy szkoły podstawowej. Znak sprawy IBE/48/D/2011.

Read More »
Na stronach internetowych pojawiły się informacje o przetargu ogłoszonym przez Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Na stronach internetowych pojawiły się informacje o przetargu ogłoszonym przez Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

P. Piątkowski Marzec 15, 2011 0

Przedmiotem przetargu jest Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia obiektów byłego Gospodarstwa Rolnego położonego przy ul. Zamkowej w miejscowości Stare Łabędy miasto Gliwice, pow. gliwicki, woj. śląskie.

Read More »
Nowy przetarg ogłoszony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieluń

Nowy przetarg ogłoszony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieluń

P. Piątkowski Wrzesień 4, 2009 0

Przedmiotem przetargu jest szkolenie.

Read More »