Artykuły oznaczone etykietą kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra »

Podnieś kwalifikacje online

Szkolenia e-learning Monika Karaźniewicz

W powiecie lęborskim powstaje platforma e-learningowa, dzięki której mieszkańcy podniosą kwalifikacje zawodowe lub zdobędą nowe zawody. Platforma budowana jest w ramach projektu „Kształcenie ustawiczne »