Artykuły opublikowane w dziale Praca »

E-learning w rozwoju zawodowym nauczycieli

Praca, Szkolenia e-learning dr Kamila Szymańska

W obliczu ciągłych zmian programów nauczania oraz rozwoju technologii wykorzystywanej w edukacji, rozwój zawodowy nauczycieli jest absolutnie konieczny. »

E-learning korporacyjny i akademicki okiem pracodawców

Praca, Szkolenia e-learning dr Kamila Szymańska

Rynek szkoleń i kształcenia w trybie e-learningu wciąż się rozwija. O jego rosnącym potencjale świadczy fakt, że prawie wszystkie wyższe uczelnie w Polsce włączają »

Poszukiwany koordynator projektów e-learningowych

Praca Monika Karaźniewicz

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej poszukuje kandydata na stanowisko koordynatora merytorycznego projektu systemowego „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość »