Artykuły opublikowane w dziale Przetargi »

Nowy przetarg ogłoszony przez Muzeum Narodowe w Krakowie

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu, zgodnej z wytycznymi zawartymi »

Przetarg na usługi szkoleniowe ogłosiło Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

Przetargi P. Piątkowski

Jest to przetarg nieograniczony na usługę organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pod nazwą Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu - III edycja. »

Przetargi: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest wykonanie dedykowanych programów komputerowych sterujących stanowiskami interaktywnymi na potrzeby wystawy edukacyjnej Galeria ruchu w Centrum Hewelianum. »

Przetarg na platformę LMS ogłosił Zarząd Powiatu Zgierskiego

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest opracowanie internetowej platformy edukacyjnej ICT wraz z przygotowaniem programu edukacyjnego i dostawą podręczników językowych oraz przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć języka angielskiego w »

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza nowy przetarg

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu są nagrania lektorskie tekstu do 15 kursów e-learningowych w języku polskim i angielskim o tematyce ekonomicznej. »

Nowy przetarg Europejskiej Sieci Ekologicznej – Natura 2000

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest przeprowadzenie e-szkoleń dotyczących Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu Sieć Natura 2000 - drogą »

Starostwo Powiatowe w Lęborku ogłasza nowy przetarg

Przetargi Anna Kościan

Starostwo Powiatowe w Lęborku, w ramach projektu "Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra", ogłosiło przetarg na opracowanie i uruchomienie projektów e-learningowych. Projekt współfinansowany jest »

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ogłasza nowy przetarg

Przetargi P. Piątkowski

Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i znajomości obsługi Internetu dla 50 osób bezrobotnych. Jak wynika ze wspólnego słownika zamówień (CVP) szkolenia przeprowadzane będą »

Nowy przetarg ogłosiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest dostawa kompleksowego systemu kształcenia teoretycznego do ATPL(A) w języku angielskim wraz z dostępem do platformy szkoleniowej i systemu zarządzania nauczaniem - »

E-learning dla środowiska

Przetargi, Szkolenia e-learning Monika Karaźniewicz

Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podniosą kwalifikacje zawodowe dzięki szkoleniom e-learningowym. Przetarg na przeprowadzenie kursów online wygrała firma SNEG INCORP. »

Największy przetarg na platformę e-learningową zakończony

Przetargi Monika Karaźniewicz

Rozstrzygnięto największy w tym roku przetarg na polskim rynku e-learningu. Platformę zdalnego nauczania dla Ośrodka Rozwoju Edukacja za Granicą wykona firma MyNetwork Polska. »

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza nowy przetarg

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie autorskiego kursu z zakresu Projektowanie i programowanie w środowiskach graficznych na potrzeby platformy e-learningowej tworzonej w ramach realizowanego przez PSW »

Wirtualne zarządzanie wiedzą w Łodzi

Przetargi, Technologie Monika Karaźniewicz

W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi powstanie platforma informatyczna do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi. Przetarg na realizację projektu wygrała spółka Rodan Systems. »

Nauczyciele poszukiwani

Przetargi Monika Karaźniewicz

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu szuka nauczycieli e-learning. Nauczyciele mają zarządzać platformą Moodle oraz prowadzić kursy e-learningowe w szkołach średnich i gimnazjach. Pedagodzy zostaną »

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Kuratorium Oświaty

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest organizacja szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z województwa lubelskiego w 2011 roku - cz. II. »

E-edukacja w Garwolinie

Przetargi Monika Karaźniewicz

Urząd Gminy Garwolin ogłosił przetarg na zakup sprzętu multimedialnego, który zostanie przekazany gminnym szkołom. Zamawiany sprzęt ma być wykorzystany przy realizacji projektu „Szybkie czytanie »

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg, który ogłosiła przez Izba Celna w Rzepinie

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest autoryzowane szkolenia z zakresu platformy EMC DOCUMENTUM.. »

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Uniwersytet Rzeszowski

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest szkolenie pt. Tworzenie i prowadzenie kursów z wykorzystaniem platformy e-learningowej, w ramach projektu pt. UR - nowoczesność i przyszłość regionu. »

W serwisie eGospodarka.pl pojawił się nowy przetarg ogłoszony przez Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest opracowanie materiałów i prowadzenie kursów e-learningowych realizowanych w ramach projektu Szansa sukcesu. »

Nowy przetarg ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW z uwzględnieniem osób nowozatrudnianych. »

Nowy przetarg ogłoszony przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.

Przetargi P. Piątkowski

Przetarg nieograniczony na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu "Partnerstwo publiczno-prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości". »

Przetarg na platformę edukacyjną LMS

Przetargi Monika Karaźniewicz

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ogłosiła przetarg na uruchomienie platformy e-learningowej. »

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza nowy przetarg

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest konstrukcja narzędzia obserwacyjnego (aplikacji komputerowej) oraz dwuetapowy pilotaż narzędzia III klasy szkoły podstawowej. Znak sprawy IBE/48/D/2011. »

Na stronach internetowych pojawiły się informacje o przetargu ogłoszonym przez Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia obiektów byłego Gospodarstwa Rolnego położonego przy ul. Zamkowej w miejscowości Stare Łabędy miasto Gliwice, »

Nowy przetarg ogłoszony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wieluń

Przetargi P. Piątkowski

Przedmiotem przetargu jest szkolenie. »